ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Μεριδιούχων Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου – Λήμνου, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στο Σινέ Αρίων με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:


- Εγγραφή νέων μελών.


- Ενημέρωση για την πορεία της εκκαθάρισης της Τράπεζας.


- Ενημέρωση για την πορεία υποθέσεων που βρίσκονται στη δικαιοσύνη.


- Προγραμματισμός ενεργειών του Συλλόγου το επόμενο χρονικό διάστημα.


- Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

 

ΤΟ Δ.Σ.

Σάββατο, 02 Νοεμβρίου 2013 22:21

ΤΑΧΥ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Γρήγορα, υπεύθυνα, αξιόπιστα, οικονομικά...adv taxydianomes

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013 23:16

Μίνι εκπτώσεις από 1-9 Νοεμβρίου

Την 1η Νοεμβρίου 2013 ξεκινά η φθινοπωρινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013.

 

Η ΕΣΕΕ ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του τελευταίου νόμου 4177/2013 αυτή θα είναι η πρώτη εφαρμογή του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων «mid-season sales» και υπενθυμίζει σε εμπόρους και καταναλωτές ότι κατά τον νέο νόμο, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, δηλαδή οι εκπτώσεις επιτρέπονται πλέον τέσσερις φορές το χρόνο, ως εξής:

- Τακτικές εκπτώσεις: από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

- Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η φθινοπωρινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2013 και θα λήγει 10 Νοεμβρίου -και όπως αναφέρονται στο νόμο είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες, άρα φέτος τελευταία ουσιαστικά ημέρα των εκπτώσεων είναι το Σάββατο, 9 Νοεμβρίου. Επίσης, γνωστοποιείται ότι οι προσφορές επιτρέπονται κανονικά, κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη των εκπτώσεων, όπως άλλωστε ίσχυε μετά την τροποποίηση του ν. 3769/2009. Αυτό που απαγορεύεται είναι η ανακοίνωση προς το κοινό και η αναγγελία εκπτώσεων με οποιοδήποτε τρόπο, διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών ή των υπηρεσιών.

Όπως σημειώνει η ΕΣΕΕ, είναι αυτονόητο ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου, η χρησιμοποίηση ποσοστού επιτρέπεται πλέον αποκλειστικά για τις εκπτώσεις και απαγορεύεται τόσο για τις προσφορές όσο και για τις προωθητικές ενέργειες. Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου 4177/2013, τα καταστήματα κάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013, πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης φθινοπωρινής εκπτωτικής περιόδου του Νοεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με όσα έχουν αποφασιστεί από την ΕΣΕΕ και τους Εμπορικούς Συλλόγους, εναπόκειται στους τελευταίους εάν θα προτρέψουν τα μέλη τους στις περιοχές ευθύνης τους να λειτουργήσουν ή όχι κατά την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου. Η απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου δεν έχει υποχρεωτική εφαρμογή αλλά όπως συνέβη και με το πλαίσιο ωραρίου μετά την ψήφιση του ν. 3377/2005, εντέλει θα αποτελέσει τον κυριότερο παράγοντα για το εάν θα λειτουργήσουν οι τοπικές αγορές την συγκεκριμένη Κυριακή ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΣΕΕ ζήτησε από όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους, είτε αποφασίσουν να συστήσουν στα μέλη τους να ανοίξουν είτε όχι, να ενημερώσουν για την ανταπόκριση που θα έχει στην κάθε τοπική αγορά η δυνατότητα προαιρετικού ανοίγματος την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

 

Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σύμφωνα με το νόμο είναι:

α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.

στ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.

 

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση. Οι αρχές αυτές ελέγχουν την εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας για τις εκπτώσεις και προσφορές όσο και αυτής που αφορά στις συγκεκριμένες 7 Κυριακές.

Τέλος, σύμφωνα με την νέα αγορανομική Υπουργική Απόφαση (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών - ΔΙΕΠΠΥ) στα βιομηχανικά προϊόντα προς πώληση πρέπει να αναγράφονται δύο τιμές, μία προ και μία με τον ΦΠΑ. Για το τι θα ισχύσει όμως στις εκπτώσεις, η ΕΣΕΕ είναι σε ανοιχτή γραμμή με το ΥΠΑΑΝ και τη Γ.Γ. Εμπορίου και αναμένει διευκρινίσεις. Η θέση της ΕΣΕΕ είναι ότι ο νόμος 4177 υπερισχύει, ως νόμος, της υπουργικής απόφασης και αφού ο νόμος μιλάει για παλαιά και νέα τιμή, ειδικά για τις εκπτώσεις πρέπει να ισχύσουν οι παραδοσιακές δύο τιμές.

 

Πηγή: kathimerini.gr

 

Σάββατο, 2-11-2013

(Με τη συνεργασία του Παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤΕ)

 

  • 5 μ.μ.: Ημερίδα με θέμα "Τοπικές Ποικιλίες: Το κάστανο της Αγιάσου".

Εισηγητική ομιλία του κ. Γιάννη Τσακίρη, Κτηνίατρου, Προέδρου της Δ.Ε. του Παρατήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤΕ.

Χαιρετισμοί και έναρξη εργασιών.

Ομιλία της κ. Ραλλούς Τσίγγου, Γεωπόνου, M. Sc. Διαχείριση Περιβάλλοντος, με θέμα "Η αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών για την ανάδειξη και ανάπτυξη μιας περιοχής".

Ομιλία του κ. Στέφανου Διαμαντή, Δασολόγου, Ερευνητή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, με θέμα "Κατάσταση του καστανιώνα της Αγιάσου - Τρόποι επεξεργασίας του κάστανου".

Ομιλία του κ. Παναγιώτη Νικολαΐδη, Καθηγητή Ζαχαροπλαστικής, Αντιπροέδρου Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος, με θέμα "Προστιθέμενη αξία στο προϊόν - Παρασκευάσματα με βάση του κάστανο".

Το πρωί ο κ. Νικολαΐδης θα κάνει επίδειξη παρασκευής προϊόντων με βάση το κάστανο στο εργαστήρι του Αγροτοπεταποιητικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αγιάσου.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

(Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Ημερίδα)

 

  • 8 μ.μ.: Μετά την Ημερίδα θα δοθεί παράσταση της Θεατρικής Ομάδας του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου Χίου, καλεσμένης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, με το κλασικό έργο (κωμωδία-μπαλέτο) του Μολιέρου "Ο αρχοντοχωριάτης".

(Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Θεατρική Παράσταση)

 

 

Κυριακή, 3-11-2013

(Με τη συνεργασία του Αναγνωστηρίου Αγιάσου «Η Ανάπτυξη», του Αγροτομεταποιητικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αγιάσου και του Αγροτικού Συλλόγου Αγιάσου)

 

  • 10:00 π.μ.: Στις εισόδους και στα κεντρικά μέρη του χωριού ανάβουν οι φωτιές στις παραδοσιακές φουφούδες για το ψήσιμο και το βράσιμο των κάστανων, που θα προφέρονται στον κόσμο μαζί με ούζο και κρασί. Στην Πλατεία Αγοράς από τα μέλη του Αγροτομεταποιητικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αγιάσου θα πωλούνται στον κόσμο γλυκά και άλλα παραδοσιακά προϊόντα κάστανου. Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ) θα οργανώσει παιχνίδια της φύσης μέσα στον καστανιώνα.

 

  • 10:30 και 11:30 π.μ.: Περίπατοι στα λιθόστρωτα μονοπάτια του καστανιώνα. Μετά το τέλος των περιπάτων ο κόσμος μπορεί να γευματίσει και να περιηγηθεί στο χωριό.

 

  • 6:30 μμ: Εκδήλωση στο κινηματοθέατρο του Αναγνωστηρίου

Ομιλία – παρουσίαση του γιατρού-φυσιοδίφη Μάκη Αξιώτη με θέμα την ιστορία και τη χλωρίδα του λόφου Καστέλι.
Μουσικό πρόγραμμα του Κέντρου Σπουδών Ανατολικής Μουσικής.

 

  • Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Λέσβου ανακοινώνει προς το επιβατικό κοινό πως την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν έκτακτα δραμολόγια προς την Αγιάσο για την Γιορτή του Κάστανου.


Πηγή: http://www.lesvosnews.net/

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 διοργανώνει μια εκδήλωση - γιορτή για το μητρικό θηλασμό, τον Πανελλαδικό Ταυτόχρονο Δημόσιο Θηλασμό.

 

Από τo 1992 καθιερώνεται διεθνώς ο εορτασμός της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού από την WABA (Παγκόσμια συμμαχία για την προώθηση του θηλασμού), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη UNICEF, στις 1-7 Αυγούστου. Στην Ελλάδα, η εβδομάδα αυτή εορτάζεται 1-7 Νοεμβρίου και φέτος έχει θέμα «Υποστηρίζουμε το θηλασμό: Υποστηρίζουμε τις μητέρες».

 

Σε αυτή τη γιορτή συμμετέχουμε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, μητέρες από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, μέλη των ομάδων του Δικτύου μας, με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη, ενημέρωση, ενθάρρυνση και ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με το μητρικό θηλασμό, όχι μόνο ως λέξεις σε ένα φυλλάδιο ή σε μια ομιλία, αλλά εμπράκτως ως εικόνα και παρουσία «από μητέρα προς μητέρα». Παράλληλα θα μοιραστεί ενημερωτικό υλικό, θα γίνουν συζητήσεις και θα γνωριστούμε από κοντά! Ειδικά η πόλη μας συμμετέχει για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις αυτές!

 

Σας περιμένουμε λοιπόν και φέτος, μανούλες θηλάζουσες, μανούλες to be, με κοιλίτσες ή με σκέψη για κοιλίτσες, μανούλες πρώην θηλάζουσες, σύζυγοι και λοιποί φίλοι και συγγενείς, ελάτε να γιορτάσουμε!!!

 

Αν και ο θηλασμός είναι ελεύθερος και δεν υπακούει σε ωράρια, τα μωράκια που θα θέλουν να θηλάσουν γύρω στις 12.00 θα καταμετρηθούν στον Πανελλαδικό Ταυτόχρονο Δημόσιο Θηλασμό που θα γίνει την ίδια ώρα σε όλες τις πόλεις!


https://www.facebook.com/groups/lesvoso.s.m.th/

 

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013

Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου - Π. Κουντουριώτη 71

Ώρα προσέλευσης: 11.00
Ώρα καταμέτρησης: 12.00
Ώρα λήξης: 14.00

 

Από 1η Οκτωβρίου αρχίζει η εφαρμογή του χειμερινού ωραρίου λειτουργίας στην αγορά της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Από Δευτέρα έως Σάββατο τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 8:30 το πρωί έως τις 2:00 μετά το μεσημέρι.
Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα λειτουργούν και το απόγευμα από τις 5:30 έως τις 8:30 το βράδυ.

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013 09:18

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή

Την Κυριακής 27 Οκτωβρίου 2013 στις 4:00 τα ξημερώματα τα ρολόγια θα γυρίσουν μια ώρα πίσω και θα δείξουν 3:00.

Κάτι που σημαίνει πως από εδώ και πέρα Θά είναι μΈρα πλέον όταν ξυπνάμε, αλλά θα νυχτώνει πιο νωρίς.

Όπως είναι γνωστό, η χειμερινή ώρα επανέρχεται στην Ελλάδα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Έτσι μην ξεχαστείτε... τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Οκτωβρίου 2013 στις 4:00 τα ρολόγια σας ρυθμίστε τα μια ώρα πίσω να δείχνουν 3:00.

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013 17:04

CANEPAL – Φύση και Πολιτισμός

Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 7 μ.μ. στα εγκαίνια της έκθεσης «CANEPAL – Φύση και Πολιτισμός» στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου.

 

Διάρκεια έκθεσης: 18 Οκτωβρίου - 15 Νοεμβρίου 2013
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00 - 14:00 & 18:00 - 20:30
Επισκέψεις σχολείων: καθημερινά κατόπιν ραντεβού
(τηλ. 6942267360 κα Αποστολίδου, ώρες επικοινωνίας 10 π.μ. – 2 μ.μ.)

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013 08:00

"Κυριακή πρωί στο Ωδείο"

Συζητάμε για την επίδραση της μουσικής στην ανάπτυξη του παιδιού.

 

Την Κυριακή στις 20 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 πμ. στο Ωδείο Ν. Σκαλκώτας, Καβέτσου 1 - Μυτιλήνη.

 

Εισηγήτρια Βερβέρη Μαρία Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος (M.s.c.) Απόφ. Α.Π.Θ. M.s.c. Ψυχολογία Παιδιών & Εφήβων

 

Επιμέλεια και Οργάνωση: Κεραμέκη Νίκη

 

Λόγω περιορισμένων θέσεων απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο 6974648473, είσοδος δωρεάν.

 

 

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Παραμυθιού

 

Παρασκευή 11 Οκτώβρη 2013 - 16:00 – 19:00 Λίλη Λαμπρέλλη (στον Ιανό)

Σεμινάριο: «Προσέγγιση στην τέχνη της αφήγησης και στην αθέατη πλευρά των μαγικών παραμυθιών»

Τι είναι παραμύθι; Τι είναι παραμυθάς; Η αφήγηση είναι τέχνη; Τι κρύβεται πίσω από τον απλοϊκό και συγχρόνως σοφό, εύθραυστο κι όμως αθάνατο λόγο ενός μαγικού παραμυθιού;

 

21:00 – 22:00 Αγνή Στρουμπούλη (Αρχ. Γεωργιάδη)

Αφήγηση: «Της ελιάς το δάκρυ»

«Ο δέντρος» και άλλα Παραμύθια από διάφορα μέρη της Ελλάδας, προς τέρψη και ψυχαγωγία μικρών και μεγάλων!

Ειπωμένα σε μια γλώσσα εξαιρετικής ελευθερίας, αποτυπώνουν το ήθος ανθρώπων ολοζώντανων, γεμάτων περιέργεια, λαχτάρα, καημούς, που τολμούν να ονομάζουν κάθε εμπειρία της ζωής.

Έτσι, το πέρασμα του χρόνου δεν τα «παλιώνει», αντίθετα τα καταξιώνει στον ρόλο που είχαν πάντα: να μας μυούν και να μας παρηγορούν στη ζωή. Άλλωστε παραμυθία σημαίνει π α ρ η γ ο ρ ί α.

 

 

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013 - 10:00 – 13:00 Αγνή Στρουμπούλη (στον Ιανό)

Σεμινάριο : «Τρεις ώρες Παραμύθι»

Άραγε, γι' αυτό το πυκνό σώμα μνήμης που η απαρχή του χάνεται μέσα στην πρώιμη έναρθρη εμπειρία του ανθρώπου, ΤΙ να πεις και ΤΙ να κοινωνήσεις μέσα σε τρεις ώρες;

Ας είναι...

Αν δώσουμε μια βουτιά κατακορύφως μέσα σ' ένα Παραμύθι της προφορικής Παράδοσης, θα σπάσουμε το τσόφλι του χρόνου και θα μπορέσουμε, έστω, να ψηλαφήσουμε τα χαρακτηριστικά του, τη λειτουργία του, τη δική μας «ικανότητα» να το οικειοποιηθούμε και να το φέρουμε και πάλι στο φως της μέρας σαν το νεογέννητο παιδάκι μας. Έστω, ν' αναδεύσουμε την κόκκινη κλωστή της μνήμης μας. Σας περιμένω με χαρά!

 

18:00 – 19:00 Ταξιάρχης Μπεληγιάννης (στο Ταρσί Χαμάμ)

Αφήγηση: «Παραμύθια με δράκους και ατρόμητα παιδιά» (για παιδιά από 6 μέχρι 116 χρονών)

Τι είναι ο φόβος; Μέχρι πού θα φτάσει κάποιος για να τον βρει; Πόσο θάρρος θέλει για να ξεγελάσεις τους σαράντα δράκους; ένα αγόρι τα βάζει με τον μεγάλο δράκο και κερδίζει τη βασιλοπούλα! Αυτά και άλλα πολλά

 

19:00 – 20:00 Ηλέκτρα Νέγκα (στο Ταρσί Χαμάμ)

Αφήγηση: «Παραμύθια της άκρης του κόσμου»

Ένας άνθρωπος πάνω σε ένα βράχο στην άκρη του κόσμου λέει παραμύθια. Παραμύθια σαν ρεβίθια, παραμύθια κολοκύθια... Κρατήστε την κόκκινη κλωστή και πιάστε το απ" την αρχή!

 

21:00 – 22:00 Λίλη Λαμπρέλλη (Αρχ. Γεωργιάδη)

Αφήγηση: «Παραμύθια νυχτερινά για ενάντιους ανέμους»

Παραμύθια της γυναίκας, του άντρα, της σχέσης, της ανατροπής, της συμφιλίωσης, της ζ ω ή ς. Στην καρδιά της αφήγησης, ένα μαγικό παραμύθι: η «Ξυλουκανίκα», η βασιλοπούλα με τα ξύλινα πόδια -τα ξύλινα κανιά- από την πατρίδα μου, τη Μυτιλήνη.

Ιστορίες από την προφορική παράδοση που οδηγούν από το σκοτάδι στο φως, ακόμα και με ενάντιους τους ανέμους...

 

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013 - 10:00 – 13:00 Ανθή Θάνου (στον Ιανό)

Σεμινάριο : «Τραγουδώντας ιστορίες

Ιστορώντας τραγούδια»

Ακολουθώντας το δρόμο των παραμυθιών, λόγος προφορικός, ανακαλύπτουμε τη μελωδικότητα του. Λέξεις, φράσεις που σχεδόν τραγουδιούνται καθώς προφέρονται. Ψάχνοντας τα τραγούδια συναντάμε ιστορίες παλιές σε λόγο έμμετρο, μουσικό. Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα δοκιμάσουμε να «τραγουδήσουμε» τα παραμύθια, να αφηγηθούμε τα τραγούδια! Αρχή λοιπόν του παραμυθιού...

 

18:00 – 19:00 Μαρία Κατσανούλη, (στο Ταρσί Χαμάμ)

Αφήγηση : «Παραμυθοσκορπίσματα»

Μουσική: Γιώργος Αγγελάκης

 

19:00 – 20:00 Χριστίνα Φραγκεσκάκη (στο Ταρσί Χαμάμ)

Αφήγηση : Η Ηλιοτάτη,

Λαϊκά παραμύθια του Αιγαίου

Παραμύθια που συναντούμε στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου, τόπο – επί χιλιάδες χρόνια- γόνιμων διασταυρώσεων, ανταλλαγών και αλληλεπιδράσεων.

Κοινό τους σημείο, η θάλασσα. Η θάλασσα που τα γεννά, τα αγγίζει και τα διαπερνά.

 

Η θάλασσα του Αιγαίου. 21:00 – 22:00 Ανθή Θάνου (Αρχ. Γεωργιάδη)

Αφήγηση για μεγάλους: "Μπρατσέρα" ένα καράβι γεμάτο παραμύθια

Μουσική και τραγούδι: Παναγιώτης Κουλέλης.

Μια δικάταρτη Mπρατσέρα ξεκινά ένα ταξίδι στο Αιγαίο στο αρχιπέλαγος, πρωτότοκο παιδί της Μεσογείου. Ένα ταξίδι στη χώρα του ονείρου, του μύθου, του παραμυθιού, της αλήθειας.

 

Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2013 08:16

«1ο Drift Show & Time Attack» στην Μυτιλήνη

1ο Drift Show & Time Attack το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013 στο Εμπορικό Λιμάνι Μυτιλήνης. Ο παλμός του μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπάει το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013 στο Εμπορικό Λιμάνι Μυτιλήνης, όπου η Αγωνιστική Λέσχη Μυτιλήνης σε συνεργασία με την RACEMANIA.gr και υπό την αιγίδα της ΟΜΑΕ διοργανώνει το 1ο Drift Show &Time Attack.

 

Δηλώσεις συμμετοχών μέχρι την Τρίτη 2/10 στα τηλ Ρούσσος Μανώλης 6942207896 & Παπουτσής Γιώργος 6932299394.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 μ.μ. & αναμένονται πολλές συμμετοχές & συναρπαστικές μάχες μεταξύ των αυτοκινήτων σε όλες τις κατηγορίες.

 

Το πρόγραμμα:

Time Attack 17:00-18:30
Drift SERIES 18:30-22:00

 

Ένα Event που δεν πρέπει να χάσει κανείς... Διασκέδαση πάντα με παράγοντα την Ασφάλεια!

Με αφορμή τον ένα χρόνο λειτουργίας του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μυτιλήνης (Ι.Ο.Μ.) και μετά την αναγνώρισή του από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ο Ι.Ο.Μ. συνδιοργανώνει με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο του Τσεσμέ (I.C.Y.C.) το διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα Autumn Race, που θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στη περιοχή της Μυτιλήνης.
Πιο συγκεκριμένα, ο αγώνας περιλαμβάνει 2 όρτσα-πρίμα διαδρομές το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου ανοιχτά της Μυτιλήνης και μια διαδρομή ανοιχτής θαλάσσης τη Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου με εκκίνηση τη Μυτιλήνη και τερματισμό τον Τσεσμέ. Ο αγώνας περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας/Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης και της Τούρκικης Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και υποστηρίζεται από τη Setur Μαρίνα Μυτιλήνης και τη Μαρίνα του Τσεσμέ.
Το ενδιαφέρον για συμμετοχή στον αγώνα είναι ιδιαίτερα αυξημένο σύμφωνα με τις μέχρι στιγμή εγγραφές, καθώς αναμένεται να συμμετέχουν περίπου 20 σκάφη, τα περισσότερα εκ των οποίων προέρχονται από Τουρκία. Τα σκάφη που προέρχονται από Χίο, Σάμο, Τσεσμέ και Αϊβαλί θα φιλοξενηθούν στη Setur Μαρίνα Μυτιλήνης και κατά τη διαμονή τους στη Μυτιλήνη τα πληρώματα θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν τα αξιοθέατα και την αγορά της Μυτιλήνης. Κατά την άφιξη των σκαφών, τα μέλη του Ι.Ο.Μ. θα διανείμουν τσάντες με εκπτωτικές κάρτες τοπικών επιχειρήσεων και τοπικά προϊόντα. Ο Ι.Ο.Μ. θέλοντας να συμβάλει στη τουριστική προβολή της Λέσβου, έχει διοργανώσει για τα πληρώματα των σκαφών εκδρομή στο Πλωμάρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Η αναχώρηση των πληρωμάτων θα γίνει με λεωφορεία από τη Μαρίνα Μυτιλήνης, για να γίνει στη συνέχεια επίσκεψη-ξενάγηση στο Ελαιοτριβείο-Μουσείο Βρανά και στο Μουσείο Ούζου Βαρβαγιάννη. Επιπλέον, τα πληρώματα θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο γραφικό Πλωμάρι και να γευτούν την ελληνική κουζίνα και τις ποικιλίες ούζου.
Μέσω αυτής της διοργάνωσης, στόχος του Ι.Ο.Μ. είναι να καθιερώσει ένα σημαντικό ιστιοπλοϊκό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή της Λέσβου αναδεικνύοντας κάθε χρόνο μια άλλη περιοχή του νησιού, καθώς και να αναπτύξει τη συνεργασία μεταξύ των ομίλων των δύο χωρών φέρνοντας κοντά όσους αγαπούν και ασχολούνται με την ιστιοπλοΐα και τη θάλασσα.
Περισσότερες πληροφορίες για τον αγώνα, την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στις ιστοσελίδες www.i-o-m.gr και www.cesmemarina.com.tr, οι οποίες θα εμπλουτίζονται συνεχώς μέχρι την ημέρα του αγώνα.