Ανάλογα με το είδος της καταχώρησης στην πλατφόρμα, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης εικόνων και φωτογραφιών.

Στην “ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ” καταχώρηση σας δίνεται η δυνατότητα προσθήκης πέραν του λογοτύπου και ακόμη δύο εικόνων όπως τις επαγγελματικής σας κάρτας και πιθανόν του τελευταίου σας προωθητικού φυλλαδίου!

Ενώ στην “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ” καταχώρηση, πέραν των παραπάνω μπορείτε να προσθέσετε έως και ακόμη δώδεκα (12) φωτογραφίες, αλλά και ενεργοπιήση της εφαρμογή προβολής έως και τριών (3) διαφανειών!

Δείτε ως παράδειγμα την διπλανή καταχώρηση!

Κείμενο  |  Πληροφορία: Εισάγετε κάποιο περιεχόμενο κείμενο, παρακαλώ.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΝΤΕΟ

Μάλιστα για όσους από εσάς χρησιμοποιούν το πακέτο της “Επαγγελματική” καταχώρησης, υπάρχει ή δυνατότητα ενσωμάτωσης αρχείο βίντεο (από youtube ή vimeo).