Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λέσβου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λέσβου

Ολοκληρώθηκαν χθες Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017, οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για τη συγκρότηση σε Σώμα των 21 Μελών που απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λέσβου, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λέσβου, είχε ήδη ανακηρυχθεί αυτοδίκαια ο κ. Ευάγγελος Μυρσινιάς, ως επικεφαλής του συνδυασμού «Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση», κατά τις πρόσφατες εκλογές.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εσωτερικών αρχαιρεσιών έχουν ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Ευάγγελος Μυρσινιάς
Α’ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Τατάκης
Β’ Αντιπρόεδρος: Παρασκευάς Φραντζέσκος
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Χατζηκυριάκος
Οικονομικός Επόπτης: Νικόλαος Αθανάσης
Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Γεώργιος Βλάχος
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Κωνσταντίνος Σωτηράκης

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ, με 7 έδρες
Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαρίσβας
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Τσαγκάρης Βασίλειος

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με 6 έδρες
Πρόεδρος: Θεμιστοκλής Δεμερτζής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αφροδίτη – Νταϊάνα Βατή

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ, με 6 έδρες
Πρόεδρος: Παναγιώτης Καρίπης
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ιωάννης Τσανταρλιώτης

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ, με 2 έδρες
Πρόεδρος: Ευγενία Δρεκόλια
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παναγιώτης Χατζηκυριάκος

ΑΙΡΕΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τακτικό Μέλος: Ευάγγελος Μυρσινιάς, με Αναπληρωματικό Μέλος: Παναγιώτη Τατάκη
Τακτικό Μέλος: Παρασκευάς Φραντζέσκος με Αναπληρωματικό Μέλος: Θεμιστοκλής Δεμερτζής

ΑΙΡΕΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
Τακτικά Μέλη: Ευάγγελος Μυρσινιάς, Παναγιώτης Τατάκης